Jak zapobiegać skutkom zmiany ciśnienia?

Jak zapobiegać skutkom zmiany ciśnienia?

Przy oprowadzeniu pracy związanych z hydrauliką, najważniejszym elementem ułatwiającym ich przeprowadzenie jest łatwy i szybki sposób na odcięcie przepływu cieczy w instalacji. Można to osiągnąć na wiele różnych sposobów, ale do tego celu najczęściej stosuje się różnego typu zawory. Ich stosowanie znacząco ułatwia zabezpieczenie instalacji przed uszkodzeniami, w wyniku nagłego wzrostu ciśnienia.

Zastosowanie zaworów w instalacjach

zawór sterowany pneumatycznieJednym z głównych problemów przy projektowaniu i budowie instalacji w których przepływa ciecz lub gaz jest zapobieganie skutkom nagłego wzrostu lub spadkowi ciśnienia w instalacji. W najbardziej groźnych przebiegach nieprawidłowości związanych ze zmianami ciśnienia, może bowiem dojść nawet do rozszczelnienia lub rozerwania rury wchodzącej w skład danej instalacji. W celu zapobieganie tej sytuacji na całej instalacji rozmieszcza się różnego typu zawory. Rolą takiego zaworu jest jak najszybsze odcięcie przepływu cieszy w przypadku wykrycia nagłego skoku ciśnienia. Najlepiej sprawdza się w tym przypadku zawór sterowany pneumatycznie. Jego zaleta jest to, że do odcięcia dopływu medium nie jest konieczna interwencja pracownika, ponieważ zwór automatycznie aktywuje się gdy wykryty jest nagły skok ciśnienia w przepływającej cieczy. Dzięki temu możliwe jest zminimalizowanie ewentualnych uszkodzeń w wynikających z częstych problemów związanych z napięciem przepływającej cieczy. Ma to szczególne znaczenie w instalacjach kanalizacyjnych czy wodociągowych, gdzie zmiany ciśnień są bardzo często spotykane i związane są z większą aktywnością użytkowników tej instalacji wieczorami lub popołudniami. W przypadku nie zastosowania zaworów, szybko skończyłoby się to poważną awarią lub tez brakiem dostępu do wody. Ważne jest aby dostosować zawory pneumatyczne ścisłe do rodzaju instalacji, średnicy przepływu i maksymalnego ciśnienia roboczego. Przy instalacjach związanych z wodą lub innymi cieczami bardzo ważna jest tez jakość wykonania. Najczęściej wybiera się do tych zastosowań zawory pneumatyczne wykonane z antykorozyjnych materiałów, gdyż powstanie rdzy mogłoby skutkować błędnym działaniem tego elementu. Oczywiście zawory to nie jedyne metody na zapobieganie skutkom zmian ciśnienia w instalacjach ale z pewnością najbardziej skuteczne. Ważne jest jednak ich przemyślane rozmieszczenie.

Jak widać głównym niebezpieczeństwem dla instalacji wodnych czy kanalizacyjnych są skokowe, nagłe zmiany ciśnień. Na szczęście, gotowe są elementy i rozwiązania konstrukcyjne, dzięki którym można zapobiegać skutkom tego zjawiska. Dzięki temu można mieć pewność, że cała instalacja będzie działać bezproblemowo przez długi czas.

Comments are closed.