Co to jest synonim?

Synonimywyrazy bliskoznacznepodobieństwa etc. Posługujemy się nimi na co dzień, choć pewnie nie przywiązujemy do tego większej wagi. Każdy z nas używa ich w swoich wypowiedziach niezależnie od tego czy wygłaszamy ważną przemowę czy rozmawiamy z przyjacielem. Synonimy są dla języka naszych wypowiedzi całkowicie naturalne, ale czy potrafimy powiedzieć czym tak naprawdę są?

Genealogia słowa synonim

Aby odpowiedzieć na pytanie: co to jest synonim, odkryjmy historyczne znaczenie tego słowa.

Słowo „synonim” pochodzi od greckiego słowa synōnymía, które oznacza „współistnienie”. Za Encyklopedią PWN możemy powtórzyć, że synonimami są „wyrazy lub związki frazeologiczne bliskie znaczeniowo innym wyrazom lub związkom”. Mówiąc prościej, wyrazami bliskoznacznymi nazwiemy wszystkie, te wyrazy i wyrażenia, których sens i znaczenie są takie same lub bardzo podobne do znaczeń innych wyrazów.

Synonimy w naszych wypowiedziach

Synonimów używamy głównie wtedy, gdy chcemy zastąpić jakieś słowo innym tak, aby nie zmienić sensu całego wyrażenia czy zdania. Dzięki wyrazom bliskoznacznym wzbogacamy język naszych wypowiedzi, ponieważ unikamy powtórzeń w kolejnych zdaniach. Wyrazy o podobnym lub takim samym znaczeniu stosowane zamiennie sprawiają, że nasze wypowiedzi są bardziej dynamiczne i klasyfikują się na wyższym poziomie językowym niż takie, w których wielokrotnie powtarzamy to samo wyrażenie. Znajomość różnorodnych określeń tej samej rzeczy lub zjawiska oraz regularne ich używanie w wypowiedziach podnoszą poziom naszej kultury językowej i sprawiają, że jesteśmy uważani w towarzystwie za ludzi elokwentnych i oczytanych, mających szeroki zasób słownictwa.

https://synonim.net/co-to-jest-synonim

glasses, read, learn-272399.jpg